Interviews

Eric Petit: Manager Starbucks

NL Al een lange tijd werken we samen met Nijboer. Deze samenwerking in verschillende projecten is altijd uitstekend verlopen. Samen hebben we tot nu toe 3 Starbucks Espressobars (Thales Hengelo, Erasmus Medisch Centrum en Christelijke Hogeschool) en één licensed store op de Erasmus Universiteit gerealiseerd. Daarnaast hebben wij met de interieurarchitecten van Nijboer het ontwerp voor de espressobar volledig herzien en het resultaat hiervan is begin april voor de eerste keer gerealiseerd bij Thales in Hengelo. Tot grote tevredenheid van Albron en Thales! Naast de samenwerking met verschillende partijen, is uiteraard de uitvoering van groot belang. Ook hier is volledige tevredenheid over.

Naast een goede samenwerking is Nijboer voor ons ook een hele fijne ondersteunende partij in de realisatie van new business. Zij ondersteunen ons in ons verhaal naar onze opdrachtgevers toe met visuals en een snel inzicht in de kosten voor een project. De begeleiding hierin samen met de kwaliteit van het interieurwerk en de flexibiliteit tijdens uitvoering, geven ons veel vertrouwen. Wat belangrijk is aangezien ieder project vaak onder tijdsdruk gerealiseerd moet worden. Wij hadden een aantal vaste contactpersonen, maar wij zien hen als onderdeel van een team waarbij ook de interieur architecten en de monteurs in de werkplaats en op locatie, de mensen zijn die zeer belangrijk zijn in de uiteindelijke realisatie van een project. De betrokkenheid bij eenieder binnen Nijboer is hoog, waardoor wij als opdrachtgever snel kunnen schakelen.

EN We have been working with Nijboer for a long time now. In various projects, and the cooperation has always been excellent. Together we realized three Starbucks Espresso Bars (Thales Hengelo, Erasmus Medical Center and Christian College) and one licensed store at Erasmus University. Furthermore we completely revised the design for the espresso bar with the interior designers of Nijboer and this new concept was built for the first time in April in Hengelo. To the satisfaction of Albron and Thales! Next to the good co-operation, the quality of the execution is of course very important as well.Again, full satisfaction.

Nijboer has been a great partner for us in business development. They support our story to our clients with visuals and a quick insight into the costs of a project. Their guidance in this process, along with the quality of the interior work and flexibility during implementation, give us confidence. This is important, since each project has to be realized under time pressure. We had only a few contact persons, but we know they are part of a bigger team with the interior designers and engineers in the factory and on site. All these people are very important in the eventual realization of a project. Since the commitment of everyone within Nijboer is fantastic, we can act quickly.

Sergio Herman: Chef Restaurant The Jane Antwerp

NL ‘Nijboer Interieur en Design is verantwoordelijk voor de bouw van het interieur. Nog nooit hebben we met een firma gewerkt waar zó ontzettend veel vakmanschap verzameld was. Van de eigenaar René met zijn schitterende persoonlijkheid en Jos die het werk voorbereidt tot de mannen op de vloer die alles op maat hebben afgemaakt. Tot op de millimeter nauwkeurig, van lederen banken tot de eikenhouten kasten en plateaus, niks was te veel gevraagd. Tot op het laatste moment werden er zaken aangepast en veranderd en altijd was er iemand bereikbaar voor onze vele wensen en vragen. Dit is drie sterren kwaliteit op interieurbouw gebied.’

EN ‘Nijboer Interior and Design is responsible for the construction of our interior. Never before we worked with a company in which so much craftmanship was collected. Owner René, with his sparkling personality, Jos preparing the work and the men on the floor completing everything. All the work detailed to the millimeter, from leather sofas to oak cabinets and shelves, nothing was too much to ask. Until the last moment things were adapted and changed and there was always someone available for our many needs and questions. This is star quality in interior business.”​

Balster Topper – UPC

NL ‘Wij ervaren de samenwerking met Nijboer als zeer positief. We hebben de juiste interieurbouwer geselecteerd. Deze selectie kwam voort uit een onderzoek naar interieurbouwers.
Na een kleine selectie van bedrijven hebben we een contactmoment georganiseerd en uiteindelijk met Nijboer de deal gesloten.
Nijboer was een van de weinige interieurbouwers die het maatwerk van de gebogen banken in het restaurant aan durfde.
Iedereen is zeer tevreden over het resultaat, het interieur voldoet aan alle eisen en onze opdrachtgever UPC en haar medewerkers zijn erg enthousiast over het eindresultaat.
Nijboer laat zien dat ze vakkennis bezit en gaat betrokken en flexibel te werk.’

EN ‘We experienced the cooperation with Nijboer very positively. It turned out we really selected the right interior manufacturer. This selection came from a study of suppliers. After making a small selection of companies we organized meetings with them and ultimately made the deal with Nijboer. Nijboer was one of the few manufacturer that could produce the customized, curved couches for the restaurant. We are really happy with the result, the interior meets all requirements and our client UPC and its employees are very excited about it. Nijboer shows that they have the knowledge and they work in a committed and flexible way.

Richard Wilhelm – Facility manager Ajax

NL ‘Mijn eerste indruk van het bedrijf was erg positief, het klikte direct tussen René en mij en wist dus dat ik de juiste partner had gevonden. Inmiddels werken we al een aantal jaren samen, ik stel hoge eisen en Nijboer maakt die waar.

Samen met de architecten heb ik gebrainstormd over het geschikte interieur voor onze spelershome. Ik werd hierbij goed ondersteund tijdens het maken van belangrijke keuzes. Alhoewel ik het definitieve ontwerp gewaagd vond, heeft dit uiteindelijk meer dan goed uitgepakt en ben ik uitermate tevreden. De verbouwing kon alleen plaatsvinden tijdens de winter- of de zomerstop. Nijboer heeft zich hier zeer flexibel in opgesteld en hard gewerkt. Ook in de bouwvak ging het werk gewoon door. Door middel van een goede voorbereiding in de werkplaats is de montage snel en soepel verlopen. Door een strakke planning heeft Nijboer haar beloftes waargemaakt.’

EN “I had a great first impression of the company, and I had an good connection with René immediately, so I knew I found the right partner. By now, we have been working together for several years. My standards are high and Nijboer meets them perfectly.

Together with the architects I brainstormed about the right atmosphere for our players home. Nijboer supported me well in making important choices. Although at first I found the final design a bit risky, it worked out really well and I am extremely pleased. The renovation could only take place during the winter or the summer break. Nijboer has been very flexible in this and worked hard. Even in the holiday period the construction went on. Since the preparation in the factory was good, the assembling on location went fast and smoothly. Thanks to a tight schedule Nijboer fulfilled their promises​​. “​

Privat Client

NL ‘Bij de bouw en inrichting van ons huis hadden wij zelf goed voor ogen wat we wilden, welke sfeer het interieur uiteindelijk moest uitademen.
De architect van Nijboer Wonen heeft ons hierbij ondersteund maar ook zeker verrast, door nét weer een andere kleur of een ander materiaal te adviseren.
Doordat Nijboer Wonen architect én werkplaats onder één dak heeft, hadden wij weinig te overleggen tussen fase ontwerp en het moment dat alles bij ons thuis werd gemonteerd.
Een geruststellend gevoel tijdens de drukte die het bouwen van een nieuwe woning sowieso al met zich meebrengt.
De monteurs van Nijboer hebben precies op tijd en met een goed gevoel voor een perfecte afwerking al het meubilair geplaatst.
Het resultaat is mooi, uniek, luxe en sfeervol geworden. Precies zoals wij voor ogen hadden.’

EN “We had a clear vision of what we wanted for the construction and decoration of our new house, and of what kind of atmosphere we wanted our interior to exhale. The architect of Nijboer Living supported us in this, but certainly surprised us as well, by advising just different colors or materials. Since Nijboer has the architect and the manufacturer under one roof, we had little discussion between the design phase and the installation. A reassuring feeling, during the hectic period that building a new house is anyway. The engineers of Nijboer placed our furniture exactly on time and with a good sense of perfect finish. The result is beautiful, unique, luxurious and attractive. Exactly as we envisioned. “